Montáž rekuperace

Jsme v provádění montáží způsobilí. O tom svědčí nejenom reference, ale i certifikát od firmy Atrea nejvýznamnějším výrobcem rekuperačních jednotek v ČR, který jde cestou kvality a pro montáž svých systémů doporučuje pouze několik certifikovaných firem v rámci celé republiky. Jsme rádi, že mezi také firmy patříme. 

Záměny komponentů ‚‚na vlastní pěst‘‘ vždy nemusí fungovat. Řiďte se našimi návrhy.

Správně fungující vzduchotechnika se pozná tak, že uživatel domu nemá o její přítomnosti tušení (žadný hluk, pach, atd.). Rekuperace pracuje v předem definovaných režimech dle uživatele domu.