Projektování

půdorys rozvodu čistého vzduchu větrajícího, popřípadě cirkulačního
půdorys rozvodu odpadního vzduchu (od WC, koupelny, kuchyňe)
výkres řešení případných problematických detailů
položkový výkaz prvků systému (rozpočet)
výkres řezu (umístění rekuperační jednotky a rozvodů, ...)
technická zpráva (popis řešení, výpočty, upozornění)